Kamarádi, dobrodružství i poznání. To a ještě mnohem víc je skauting. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Všestranně rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Junák – český skaut, z. s. sdružuje více jak 60 000 dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v České republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS. Dohromady se ke skautskému hnutí hlásí více než 50 milionů lidí po celém světě.

Junák – český skaut, okres Třebíč, z.s., je vyšší organizační jednotkou spolku Junák – český skaut, z. s. Svojí činností podporuje a koordinuje skauty, kterých je ve 6 střediscích a 1 přístavu pod správou 45 oddílů, více jak 790 dětí a 378 dospělých.

Aktuality

Co se u nás v okrese děje?