Stránky www.abahoa.cz.

Středisko pozemních skautů
Junák.Logo střediska - moľno kliknutím zvětąit či stáhnout.614.01 "Srdíčko"

Pro informaci či pro sponzora uvádíme:
IČO střediska: 47 44 29 81
Číslo účtu: 152 - 04 993 99 / 0800, Česká spořitelna, a.s., Třebíč


       Dole najdete seznam oddílových skautských vůdců a vůdkyň seřazených dle čísel oddílů. Středisko dle poslední registrace z roku 2011 má 215 bratrů a sester (v roce 2010 to bylo 238 bratrů a sester, v roce 2009 to bylo 212 bratrů a sester, v roce 2oo8 to bylo 190 bratrů a sester, v roce 2oo7 to bylo 193, v roce 2oo6 to bylo 207, v roce 2oo5 to bylo 208, v roce 2oo4 to bylo 229, v roce 2oo3 to bylo 272). Patří stále mezi větší střediska v kraji Vysočina. V Srdíčku jsou oddíly pro malé světlušky, vlčata, skauty, skautky, roveři, rangers, oldskauti a oldskautky. Mezi oddíly jsou i oddíly se zdůrazněnou náboženskou výchovou mající přívlastek katolické oddíly. Základnu má Srdíčko v klubovnách U Kostelíčka na ulici Ruská č.p. 1373, Třebíč, Horka-Domky a také v klubovnách na ulici Hálkova 4.


Zápisy ze Střediskové rady Junáka, Srdíčko najdete ve spisovně na webu Abahoa.

Světluąky.Vůdkyně střediska Srdíčko: ses. Klára Pavlasová
Zástupce: br. Zdenek Štěpánek
Hospodářka: ses. Macková-Hrůzová Miroslava Flegma
Vých.zpravodajka: ses.Jaroslava Hlinková Sisi
Předsedkyně revizní komise: ses. Pořízová Marie Packa
Členové RK: ses. Pokorná Zuzana Nosí Dříví a br. Jiří Poříz
Zpravodaj kmene OS: br. Sittauer Pavel
Tisk.a duch. zpravodaj: br. Bublan Josef Rikitan
Organizační zpravodajka: ses. Hana Bělková Viťouš.
Toto je výsledek Sněmu Srdíčka ze dne 12. listopadu 2010.
Oddíl: Hodnost nejvyššího: Jméno nejvyššího: Čas schůzek: Místo schůzek:
1. oddíl skautů vůdce Tomáš Brátka - Bobis pá v 16 hod. klubovny Srdíčka u hvězdárny, ul. Ruská 1373
1. oddíl skautek vůdkyně Klára Pavlasová, Miroslava Hrůzová - Flegma pá v 16 hod. klubovny Srdíčka u hvězdárny, ul. Ruská 1373
2. oddíl kat. skautů vůdce Jan Lojda - Bahno pá v 16 hod. klubovny Srdíčka u hvězdárny, ul. Ruská 1373
2. oddíl kat. skautek vůdkyně Jaroslava Hlinková - Sisi, Nela Pavlíková pá v 16 hod. klubovny Srdíčka u hvězdárny, ul. Ruská 1373
2. smečka kat. vlčat vůdce Jiří Poříz, Zdeněk Poříz, Jan Vidlák pá v 15 hod. klubovny Srdíčka u hvězdárny, ul. Ruská 1373
2. roj kat. světluąek vůdkyně Marie Pořízová Packa, Marie Pořízová (ąvagrová) čt v 16 hod. klubovny Srdíčka u hvězdárny, ul. Ruská 1373
3. oddíl skautek vůdkyně Tereza Zichová - Mravenec   klubovna Hálkova 4
7. oddíl skautek (světlušek) vůdkyně Pavla Švaříčková - Pavča, Pokorná Zuzka - Nosí Dříví světlušky - pá v 15 hod.
skautky - pá v 17 hod.
klubovny Srdíčka u hvězdárny, ul. Ruská 1373
7. smečka vlčat vůdce Zdenek Štěpánek, Pavel Bělka - Jezevec čt v 16 hod. klubovny Srdíčka u hvězdárny, ul. Ruská 1373
oldskauti a oldskautky vůdce Jiřina Pušová, Pavel Sittauer poslední čtvrtek v měsíci Oldskautky se schází nepravidelně na více akcí celoročně. Oldskauti - klub Horáci se schází v klubovně esperantistů v Kiliánce, ul.Esperantisů 3.

Na začátek stránky.   Stránky www.abahoa.cz.
Pavel Bělka Jezevec © 1998-2011