Štěpán: "Pojď, jdem zpátky do civilizace"

Rohlík: "Modrou nikdo neblije."(Reakce na definici barvy)

Švanc: "Zemřete jako podhrdinové!"(unesen bojovkou)

Lukáš: "To je Nojbuk!"(nový název pro notebook)

Michal: "Všichni děláme na jeden úvazek!"(nový název pro notebook)

Plán akcí listopad - prosinec

Fotky z audience u krále Jana!

Fotky z Lapkovské výpravy!

Kroj

Proč nosit kroj?

Kroj je naše uniforma a vizitka kdo jsme. Podle něj nás pozná okolí i sami navzájem. Dá se z něj vyčíst mnoho věcí: do jakého města a oddílu patříme, jak dlouho ve skautu jsme, co vše jsme už zvládli...Když jdeš na nějakou skautskou akci, kroj by neměl zahálet ve skříni. Je pravda, že se doma nezašpiní a nepomačká, ale naše "vizitka" je od toho, aby se nosila a sloužila nám.


Jak vypadá?


převzato z publikace Vlčci a světýlka, Brno 2002

Copyright (c)2007 web 1. smečky střediska Moravká Orlice, Moravské Budějovice