Štěpán: "Pojď, jdem zpátky do civilizace"

Rohlík: "Modrou nikdo neblije."(Reakce na definici barvy)

Švanc: "Zemřete jako podhrdinové!"(unesen bojovkou)

Lukáš: "To je Nojbuk!"(nový název pro notebook)

Michal: "Všichni děláme na jeden úvazek!"(nový název pro notebook)

Plán akcí listopad - prosinec

Fotky z audience u krále Jana!

Fotky z Lapkovské výpravy!

Bodování

K čemu to je?

V oddíle každý z nás získává určitý počet bodů například za účast na akci, za vítěztví ve hře, za nějaký dobrovolný úkol a jiné. Získané body se každému celý měsíc sečítají a na konci se slavnostně vyhodnotí. Čím víc bodů máš, tím víc dostaneš našich oddílových peněz, které nazýváme Rublony. A co s Rublony? Na konci školního roku pořádáme veliký bazar, kde s pomocí našich peněz můžeš koupit zajimavé a užitečné věci (od vodních pistolek až po karimatky a švýcarské nože).


Co se boduje?

- účast na schůzce (podmínkou je přijít včas a s věcmi) 10 bodů.
- omluvená neúčast na schůzce 5 bodů.
- první až páté místo v bodovací hře 10, 8, 6, 4, 2 bodů/y.
- účast na zvláštním podniku smečky a střediska (výprava, pracovní brigáda) 15 bodů.


Copyright (c)2007 web 1. smečky střediska Moravká Orlice, Moravské Budějovice